باز هم خدمتی دیگر ...

 

استخــــر بیــن المللـی خــوارزمــی

 

صدور کارت تخفیف 30 % استخر بین المللی خوازمی کرج برای کلیه دانشجویان موسسه و بستگان آنها بصورت رایگان !!!

کلیه دانشجویان موسسه می توانند با مراجعه به بوک وی سی بصورت آنی و در همان لحظه جهت دریافت کارت استخر اقدام نمایند.

 


 


دانلود رایگان کتاب های الکترونیک شبکه :

دانلود کتاب Windows Server 2012 Hyper-V

دانلود کتاب آموزشی Windows 8 Step by Step

 

 دانلود 70-646 Windows Server 2008  

 

 دانلود کتاب آزمون 70-643 

 

 دانلود  کتاب  70-642 Windows Server 2008

 

 دانلود کتاب  70-640  Active Directory